Categories
Travel news

ศูนย์กลางความสำคัญศาสนาพุทธของจีนที่วัดไป๋หม่าซื่อ

วัดเหมอัศวารามซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่วัดม้าขาวหรือ ไป๋หม่าซื่อ เมืองลั่วหยาง มณฑลเหอหนาน วัดแห่งนี้ สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่เก็บพระคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาที่นำมาจากอินเดียและเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างจีนกับไทย บนเนื้อที่ราว 80 ไร่เศษและเป็นศูนย์กลางความสำคัญศาสนาพุทธของจีนในอดีต ซึ่งเคยเป็นที่จำวัดของพระถังซัมจั๋งหนังจีนไซอิ๋วชื่อดัง

หนึ่งในไฮไลท์ที่สำคัญของ วัดม้าขาว แห่งนี้ คือ เจดีย์จวิ๋นหยุนที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศจีน และ มีศิลาจารึกกว่า 40 หลักศิลา ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถัง และ รูปม้าแกะสลัก ขนาดเท่าตัวจริง ที่แกะสลักจากหินทรายสมัยราชวงศ์ซ่ง ถือเป็นสัญลักษณ์ของวัดม้าขาวเลยทีเดียว สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่เก็บพระคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาที่นำมาจากอินเดียและเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างจีนกับไทย